Pages

Sunday, November 25, 2012

Latihan Kata Seru

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong di bawah.

1._________! Indahnya pemandangan di bukit ini !

A. Oh
B. Aduh
C. Hei
D. Wah


2._________! Sakitnya perut saya!
A. Aduh
B. Aduhai
C. Oh
D. Wah


3._________, petahnya pelajar itu berbahasa Inggeris!
A. Amboi
B. Aduh
C. Cis
D. Nah


4._________, cantiknya bunga ini!
A. Oh
B. Wah
C. Hai
D. Aduhai


5._________, siapkan kerja ini sekarang juga!
A. Oh
B. Cis
C. Nah
D. Wah


6._________, begini caranya membuat kek lapis.
A. Wah
B. Oh
C. Amboi
D. Ceh


7._________, engkau telah berjaya!
A. Nah
B. Syabas
C. Amboi
D. Wah


8._________, perempuan yang tidak tahu malu!
A. Oh
B. Wah
C. Cis
D. Hoi


9._________, siapa pula yang hendak tolong saya kali ini?
A. Aduh
B. Nah
C. Eh
D. Aduhai


10._________, rupanya kamu berdua adiki-beradik!
A. Nah
B. Cis
C. Eh
D. Syabas 
 
Jawapan: 1. D   2. A   3. A   4. B   5. C   6. B   7.B   8. C   9.D   10. C

No comments:

Post a Comment