Pages

Sunday, November 25, 2012

Latihan Imbuhan Awalan and Akhiran

Gariskan kata berimbuhan yang betul.
1.      Alex sedang _______  (memainkan / bermain / termain) bola di padang.
2.      Puan Halimah sedang _________ (dicuci / mencuci / pencuci) pakaiannya.
3.      Semua __________ (penonton / menonton / ditonton ) bertepuk tangan apabila persembahan di pentas itu tamat.
4.      Pokok bunga itu ________ (ditanam / menanam / tanamkan) oleh ibu.
5.      Shiela amat ________ (meminati / peminat / berminat) penyanyi itu sejak kecil lagi.
6.      Walaupun kalah dalam pertandingan badminton itu, Sunny tidak pernah _______ (berputus / terputus) asa.
7.      Amber Lim telah ________ ( dilantik / melantik / terlantik ) menjadi ketua pasukan bola keranjang sekolahnya.
8.      Sesiapa yang berminat menyertai _________ (melawat / lawatan / dilawati) itu, sila beritahu guru kelas.

Jawapan : 1. bermain, 2. mencuci, 3. penonton, 4. ditanam, 5. meminati, 6. berputus, 7. dilantik, 8. lawatan

No comments:

Post a Comment