Pages

Sunday, November 25, 2012

Latihan Kata Adjektif


Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.
            kelabu        kemas       suam                bersih      mesra      berani            indah      sayang
1.      Rina suka berjoging di taman kerana keadaan di situ __________________ .
2.      Sebagai anggota polis, kita hendaklah sentiasa _______________ ketika menjalankan tugas.
3.      Pemandangan di kaki gunung itu sungguh _______________ terutamanya pada waktu senja.
4.      Baju yang dipakai oleh ibu Cindy berwarna ________________ .
5.      Kakak membantu ibu menyusun pinggan mangkuk di dapur supaya kelihatan ____________ .
6.      Adik minum segelas air ________________ selepas makan.
7.      Pelayan restoran itu melayan pelanggan dengan _____________ .
8.      Ron sangat _____________ akan binatang peliharaannya.
Jawapan : 1. bersih, 2. berani, 3. indah, 4. kelabu, 5. kemas, 6. suam, 7. mesra, 8. sayang

No comments:

Post a Comment